Nieuws

test collapse-o-matic

9 mei 2019

Buma/Stemra representeert twee instanties: Vereniging Buma en Stichting Stemra. De instanties hebben elk hun eigen statuten, reglementen en bestuur. Ook hebben ze gescheiden taken: Vereniging Buma behartigt de belangen van rechthebbenden op het gebied van muziekauteursrecht. Stichting Stemra behartigt hun belangen als het gaat om het mechanische reproductierecht. Buma/Stemra heeft één en dezelfde directie en…