Buma/Stemra start Investeringsfonds Muziek

3 september 2020

Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen vanaf 1 september een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Het fonds is een initiatief van Buma/Stemra met medewerking van het Ministerie van OCW en bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe muziek en nieuwe exploitatie van bestaande muziek.

Kort na het begin van de Coronacrisis is door Buma/Stemra € 2.750.000 gereserveerd om muziekprofessionals te ondersteunen met het begin mei gelanceerde Noodfonds Muziek. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector,  € 5 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. € 2.475.000 daarvan is beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

Met dit bedrag kan het fonds een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van het creatieve proces en de totstandkoming van nieuwe culturele producties.

Zo’n 1.600 auteurs, componisten en uitgevers hebben een bijdrage uit het Noodfonds Muziek ontvangen. Dit fonds was bedoeld om het ergste leed te verzachten bij de muziekprofessionals die het zwaarst getroffen waren door de Coronacrisis. Het Investeringsfonds Muziek is er voor muziekprofessionals die een bijdrage gebruiken voor het maken van nieuwe werk of de nieuwe exploitatie van bestaand werk.

Bernard Kobes, voorzichter Raad van Bestuur Buma/Stemra:

“Het Investeringsfonds Muziek is een logisch vervolg op het Noodfonds Muziek. Eerst hebben we geprobeerd om de ergste nood te verzachten met giften waar geen tegenpresentatie tegenover stond. We hopen met het Investeringsfonds Muziek een positieve impuls te kunnen geven aan de muziekindustrie in Nederland door ervoor te zorgen dat er muziek gemaakt wordt die anders nu niet gemaakt zou worden. Het is belangrijk dat de continuïteit hiervan bewaakt blijft en dat er geen talent verloren gaat in deze voor de muziek ongekende crisis. We zijn dan ook heel dankbaar voor de bijdrage van de minister.”