Buma/Stemra: Auteursrecht is een oplossing, geen probleem

13 februari 2015

“Recente ontwikkelingen van muziek op internet laten zien dat auteursrecht geen obstakel is, maar juist een duurzaam model biedt voor het genereren van inkomsten voor mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector, terwijl het tegelijkertijd innovatie ondersteunt,” zegt Hein van der Ree, CEO van Buma/Stemra in reactie op de presentatie van Minister Kamp hedenochtend. “Met de bijdrage die zij leveren aan de Europese economie kan niet lichtzinnig omgesprongen worden.”

In de “staat van de economie” die Minister Kamp vanochtend presenteerde, refereerde hij aan auteursrechtregimes als een voorbeeld van belemmeringen waar Nederlandse ondernemers op zouden stuiten en had hij het over de noodzaak om het auteursrecht te moderniseren. Volgens Van der Ree is het auteursrecht sinds de invoering telkens gemoderniseerd; “Nieuwe media vragen nieuwe manieren om muziek en andere creaties op zo’n manier te verspreiden dat consumenten ervan kunnen genieten en de makers op een duurzame wijze inkomsten kunnen krijgen voor het werk dat ze doen. Ook makers zijn immers ondernemers.” Van der Ree roept tevens eerdere uitspraken van Minister in herinnering: “Toen Minister Kamp in oktober van vorig jaar Amsterdam Dance Event bezocht, zei hij in gesprek met Armin van Buuren letterlijk: ‘De bescherming van auteursrechten is zeer wezenlijk en ik wil hierin echt iets voor jullie betekenen’. Te vaak wordt gezegd dat auteursrecht een obstakel is voor innovatie, terwijl makers juist vernieuwers zijn. Wij staan er dan ook voor om de rechten van makers te beschermen.”

Zeven miljoen arbeidsplaatsen
De creatieve en culturele sector is de derde werkgever in Europa, goed voor zeven miljoen arbeidsplaatsen in Europa. Het recente EY-rapport Creating Growth, measuring cultural and creative markets in the EU, toont aan dat de jaarlijkse bijdrage aan de Europese economie meer dan € 530 miljard bedraagt. Ondoordachte stappen bij ingrijpen in auteursrecht brengen die bijdrage mogelijk in gevaar, en daarmee de mogelijkheid dat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van uiteenlopende, aansprekende en inspirerende culturele uitingen.

Buma Music meets Tech
Dat muziek, auteursrecht en innovatie hand in hand gaan onderstreept Buma/Stemra door het kennis- en innovatieplatform ‘Buma Music meets Tech’ te initiëren. Tijdens de afgelopen editie van Eurosonic Noorderslag Conference (14 – 17 januari 2015) werd in het kader van ‘Buma Music meets Tech’ uitgebreid aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van muziek en technologie. Het platform is niet alleen bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Het biedt tevens een podium aan zowel gerenommeerde internetbedrijven, als ook aan start-ups die de gelegenheid wordt geboden te laten zien wat ze te bieden hebben op het snijvlak van muziek, innovatie en (internet)technologie. Buma geeft daarbij financiële ondersteuning aan de start-up die volgens een onafhankelijke vakjury het beste concept heeft gepresenteerd.