Relevant Documents

Algemeen, Voorwaarden en Overeenkomsten

Tarieven muziekgebruik 2015

Nederlandse platenmaatschappijen/BIEM-contractanten
Overview of Dutch record companies/BIEM contractors

Fabrikanten, perserijen van geluidsdragers (FAB) & Intermediairs Producties in Eigen Beheer (IP)
Overview of manufacturers of sound carriers and intermediaries for independent productions (IP)

Leveranciers achtergrondmuziek
Overview of background music contractors

Algemene Voorwaarden Muziekgebruik (Dutch)

General terms and conditions online licensing Independent Productions (Dutch)

Algemene Voorwaarden Online Only RTV zender (bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig) en online achtergrondmuziek (Dutch)

Algemene Voorwaarden digitale muziekdistributie (Dutch)

Algemene Voorwaarden additioneel kopiëren bladmuziek (Dutch)

BIEM-standaardvoorwaarden 2013 (Dutch)
The standard conditions of BIEM for record companies.

 

Overeenkomsten RTV

Model overeenkomst contract A – Commerciële landelijke tv (Dutch)

Model overeenkomst contract B – Commerciële niet-landelijke tv (Dutch)

Model overeenkomst contract C – Commerciële landelijke radio (Dutch)

Model overeenkomst contract D – Commerciële niet-landelijke radio (Dutch)

Model overeenkomst contract E – Kabelkrant (Dutch)

Model overeenkomst contract F – Binnenlandse omroep niet-landelijke radio AM-verspreiding (breed) (Dutch)

Model overeenkomst contract H – Distributeurs buitenlandse omroep (niet breed) (Dutch)

Model overeenkomst contract J – Video On Demand (T-VOD) (distributeurs) (Dutch)

 

Overeenkomsten Geluidsdragers (Stemra)

Stemra BIEM-contract (Dutch)
The standard conditions of BIEM for record companies.

Stemra Fabricagecontract (Dutch)

Stemra overeenkomst Achtergrondmuziek Analoog (Dutch)

Stemra overeenkomst Achtergrondmuziek Digitaal (Dutch)

Stemra overeenkomst Homevideo (Dutch)

Stemra overeenkomst Intermediair PIEB (Dutch)

Stemra overeenkomst vervaardiging Geluidsdragers On Demand – website versie (Dutch)

Stemra overeenkomst vervaardiging Geluidsdragers On Demand – kiosk versie (Dutch)

 

Opgaveformulieren

Setlist declaration form
The setlist declaration form for artists and or managers