Afrekening

Tot welke datum kan ik reageren op mijn afrekening?

Op een afrekening kunt u reageren tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin u de afrekening hebt ontvangen. Dit kan via de portal. U kunt ook het reactieformulier downloaden.

Wanneer kan ik mijn afrekeningen verwachten?

Buma rekent één keer per jaar af, Stemra halfjaarlijks. Verder ontvangt u twee keer per jaar een afrekening van muziekgebruik in het buitenland. Verder zijn er nog diverse andere afrekeningen. Raadpleeg voor de data onze Distributieplanning.

Tot welke datum kan ik commentaren indienen over mijn afrekening?

Over een afrekening kunt u een commentaar indienen tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin u de afrekening hebt ontvangen. Ga hiervoor naar de portal.

Waarom wordt de ene keer de geperste aantallen afgerekend en de andere keer de verkochte aantallen?

Een platenmaatschappij die kleine aantallen geluidsdragers uitbrengt (tot enkele duizenden stuks per maand), zien we als een maatschappij die producties in eigen beheer maakt. In dat geval rekenen we alle geperste geluidsdragers af met de muziekauteur, opdrachtgever of producent van de cd. Als een platenmaatschappij aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft die niet meer alle geperste aantallen met ons af te rekenen. De platenmaatschappij betaalt dan een vergoeding, voor- en achteraf, op basis van verkochte aantallen geluidsdragers.​

Wat betekent de term ‘uitvoeringsfactor’ op mijn afrekening? Is dit hetzelfde als het werkelijk aantal uitvoeringen of uitzendingen?

Nee. De uitvoeringsfactor is slechts een indicatie van het aantal uitvoeringen of uitzendingen. Binnen sommige categorieën keren we uit op basis van steekproeven. Dit vermenigvuldigen we met de uitvoeringsfactor ter compensatie van uitvoeringen die niet zijn gesignaleerd. Bij de meeste radio- en tv-categorieën vermelden we het juiste aantal uitzendingen.