Algemeen

Hoe kom ik er achter of er auteursrecht op een muziekstuk zit?

Bij muziek die u in de winkel koopt, kunt u ervan uitgaan dat er auteursrecht op rust. De kans is dan ook groot dat auteur bij een organisatie als Buma/Stemra is aangesloten.

Wanneer is een werk rechtenvrij?

Muziek is rechtenvrij wanneer de langstlevende maker (componist, tekstschrijver of bewerker) zeventig jaar of langer geleden is overleden. Rechtenvrije werken worden ook wel ‘traditionals’ of ‘domaine public’ genoemd.

Als ik muziek speciaal voor mijn productie laat componeren, word ik dan eigenaar van die muziek?

Nee. De rechten op de muziek blijven eigendom van de componist. Meestal draagt die de exploitatie van zijn rechten over aan een auteursrechtorganisatie als Buma/Stemra. Voor elke reproductie moet u toestemming vragen via die organisatie.

Ik wil gebruikmaken van een beschermd muziekwerk. Maar bij wie ligt het auteursrecht?

U kunt allereerst contact opnemen met Buma/Stemra. We behartigen de belangen van bijna 24.000 muziekauteurs  en uitgevers (rechthebbenden) en kunnen achterhalen wie het auteursrecht heeft. Dat betekent niet dat we alle auteursrechtzaken voor u kunnen regelen. We kunnen u in elk geval wel informeren wie de rechthebbende tekstschrijver, componist en/of uitgever is. Neem hiervoor contact op met Service Rechthebbenden.

Is een werk auteursrechtelijk beschermd als het niet is vastgelegd, bijvoorbeeld op een geluidsband?

​Ja. Het vastleggen van een creatie is geen vereiste. Zo kunnen niet op schrift staande voordrachten of niet op band vastgelegde muzikale improvisaties beschermd zodra ze bijvoorbeeld live zijn uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat dit werk origineel is en zintuiglijk waarneembaar is (geweest).

Rust er auteursrecht op een werk dat nog niet af is?

Ook als een werk nog niet af is rust er auteursrecht op. Werken zijn in alle stadia beschermd, zolang aan de eisen van originaliteit en waarneembaarheid is voldaan. Als een melodie of tekst nog in iemands hoofd zit en dus nog niet zintuiglijk waarneembaar is voor anderen, is het niet beschermd.

Aan wie komt het auteursrecht toe op een werk waarin verschillende werken van diverse makers bij elkaar zijn gebracht?

De rechthebbende is degene onder wiens leiding en toezicht het hele werk, zoals een tijdschrift, tot stand is gebracht. Iedere maker houdt zijn rechten op zijn afzonderlijk werk in dat geheel.

Moet ik voor muziek die toevallig hoorbaar is in mijn productie (bijvoorbeeld een draaiorgel) ook rechten afdragen?

Nee. Dit geluid maakt onlosmakelijk deel uit van de opname. U kunt hier in principe geen invloed op uitoefenen. Als u de muziek echter onder andere beelden monteert, dan bent u wel een vergoeding verschuldigd.