Bewerkingen

Wat is een bewerking?

Een bewerking is een verandering van muziek. Dit geldt zowel voor tekst (bijvoorbeeld een vertaling) als compositie (bijvoorbeeld een arrangement).

Kan ik protesteren tegen het verminken of misvormen van mijn creatie? Bijvoorbeeld als er een slechte vertaling op de markt komt?

​Ja. Tegen dergelijke wijzigingen of aantasting van zijn creatie kan de auteur altijd protesteren. Zeker als hij zich daardoor in zijn eer of reputatie geschaad voelt. Of het protest terecht is, bepaalt uiteindelijk de rechter.

Heeft iemand die andermans muziek bewerkt auteursrecht op de bewerking?

Jazeker. Maar het auteursrecht op de oorspronkelijke creatie blijft natuurlijk gewoon van kracht. Wie een vertaling of verfilming wil uitgeven of uitzenden, moet vooraf toestemming hebben aan de auteursrechthebbende van het oorspronkelijke werk. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met het auteursrecht van de bewerker.

Is er auteursrecht op de uitvoeringen en vertolkingen van uitvoerende kunstenaars, zoals zangers en musici?

​Nee. Wel hebben uitvoerende artiesten en producenten ‘naburige rechten’. Denk aan muzikale uitvoeringen van een artiest en de opname ervan door de producent. Dankzij naburige rechten is de beschermingsduur van platen en cd’s is zeventig jaar. Daardoor hebben de musici en platenproducenten van oude populaire hits nog steeds rechten.

In hoeverre deel ik als bewerker mee in het auteursrecht?

Een arrangeur van een beschermd muziekwerk deelt voor maximaal 16,66 % mee in de auteursrechtelijke opbrengsten. Maar alleen als het werk wordt uitgevoerd of uitgezonden. Buma regelt hiervoor de vergoedingen. Stemra incasseert níet voor bewerkingen van beschermde composities. Voor bewerkingen van beschermde teksten kunt u als aangeslotene van Stemra wel vergoedingen verwachten.