Buitenland

Behartigt Buma/Stemra mijn belangen in het buitenland?

Ja. Buma/Stemra heeft afspraken met zusterorganisaties in het buitenland. Zij incasseren vergoedingen en betalen die door aan ons. Twee keer per jaar krijgt u in de buitenlandafrekening uw vergoeding uitbetaald. Het is wel verstanding Buma/Stemra vooraf te informeren wanneer u weet dat uw muziek over de grenzen wordt gebruikt. Wij kunnen dan actief contact zoeken met de betreffende organisatie en zo zorgen voor een zo snel mogelijke doorbetaling van uw vergoedingen. U vindt hiervoor op deze site de benodigde formulieren. Ga naar de portal en kies ‘Formulieren voor leden’.