Directie

Wie zitten er in de directie van Buma/Stemra?

HeinvanderRee

H.G. van der Ree

Chief Executive Officer
Statutair Directeur

Nevenfuncties
Bezoldigd:*

  • Statutair Directievoorzitter Stichting Buma Beleggingsfonds
  • Statutair Directievoorzitter Stichting Stemra Beleggingsfonds
  • Bestuurslid Stichting Buma/Stemra Deelneming
  • Secretaris/penningmeester Stichting ServiceCentrum Auteurs- en Naburige rechten
  • Bestuurslid Stichting Brein
  • Vice-voorzitter Vereniging VOICE
  • Voorzitter Stichting Beheer Rechten Fingerprinting Database
  • Chairman FastTrack, The Digital Copyright Network

* De nevenfuncties maken onderdeel uit van het statutair directeurschap.

WiegerKetellapper

Drs. W.J. Ketellapper

Chief Financial Officer

JolandavandeKamer

J.G.M. van de Kamer

Chief Operating Officer

AnjaKroeze

Mr. J.G.M. Kroeze

General Counsel