Freelance / in dienst

Wie is auteursrechthebbende als een werk door iemand in loondienst is gemaakt?

​In beginsel de werkgever. Maar werkgever en werknemers kunnen hierover andere afspraken maken, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in een cao.

Hoe zit het met de auteursrechten als een werknemer een werk maakt in de tijd van de baas?

De vraag of het werk in de tijd van de baas is gemaakt, speelt geen rol. Het gaat erom of de werknemer zijn werk in het kader van zijn dienstverband heeft gemaakt. Is dat het geval, dan berust het auteursrecht in beginsel bij de werkgever. Maakt de werknemer het voor zichzelf, dan is hij de rechthebbende.

Een freelanceauteur maakt werk in opdracht. Wie heeft dan het auteursrecht. Hij of zijn opdrachtgever?

Als de auteur niet in dienstverband werkt, komt het auteursrecht op het gemaakte werk in eerste instantie aan hem toe. Als de opdrachtgever in het bezit wil komen van het auteursrecht, dan moet hij dat schriftelijk regelen met de auteur. Het is belangrijk dat beiden die overeenkomst goed lezen voordat ze tekenen.

Geldt iemand als auteur van muziek als hij het in dienstverband maakt?

Nee, in beginsel rust het auteursrecht van muziek die in dienstverband is gemaakt, bij de werkgever. Maar werkgever en werknemers kunnen hierover andere afspraken maken, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in een cao.

Wie is de maker als een werk in teamverband gemaakt is?

Als meerdere auteurs op voet van gelijkheid in teamverband een muziekstuk maken, zoals een opera of musical, krijgen zij een gemeenschappelijk auteursrecht op het geheel. Als de afzonderlijke bijdragen goed te onderscheiden zijn, zoals tekst en melodie, heeft iedere maker auteursrecht op zijn eigen deel.