Lidmaatschap

Wat kost aansluiting bij Buma/Stemra?

​Het inschrijfgeld bedraagt momenteel €45,76 voor tekstdichters en componisten en €91,51 voor uitgevers. De jaarlijkse bijdrage is voor tekstdichters en componisten €63,55 (inclusief BTW) per kalenderjaar. Uitgevers betalen €127,10 (inclusief BTW). Het maakt niet uit of zich alleen aansluit bij Buma, alleen bij Stemra of bij beide.

Ik ben muziekauteur, lid van Buma en heb stemrecht. Kan ik ook als vertegenwoordiger van een uitgever lid worden van Buma?

​Nee. U kunt slechts op één manier lid zijn van Buma.

Mijn werk wordt niet meer gebruikt waardoor ik geen inkomsten meer ontvang. Hoe stop ik mijn exploitatiecontract met Buma/Stemra?

​Uw contract loopt een heel kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt uw contract opzeggen door uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar een ondertekende brief met uw opzegging naar Buma/Stemra te sturen. We mogen het contract overigens verlengen met maximaal drie jaar, bijvoorbeeld omdat we meerjarige contracten hebben gesloten. Is uw contract opgezegd, dan krijgt u hiervan altijd een bevestiging. Bewaar deze goed. U krijgt vanaf de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar uw exploitatierechten weer terug van ons. Vanaf dat moment incasseren we dan ook niet meer voor het gebruik van uw werk.