Muziek in opdracht

Ik maak muziek in opdracht. Moet ik dan mijn contract met Buma/Stemra beëindigen?

Het ligt eraan of u in loondienst werkt of freelance. Bent u voor uw muziek in loondienst, dan is het van belang wat er in uw arbeidscontract staat. Bevat uw arbeidscontract een ‘afwijkend beding’ waarin staat dat u het auteursrecht behoudt over alle composities die u in het kader van uw dienstverband maakt, dan kunnen we uw auteursrecht zonder probleem blijven exploiteren. Bent u dus als muziekauteur in loondienst en staat in het arbeidscontract niets over auteursrechten en is uw werkgever niet van plan dat te veranderen, dan geldt de werkgever als auteursrechthebbende. Van freelancers die hun auteursrechten niet hebben overgedragen aan hun opdrachtgever, kunnen we de belangen gewoon blijven behartigen.

Als ik muziek speciaal voor mijn productie laat componeren, word ik dan eigenaar van die muziek?

Nee. De rechten op de muziek blijven eigendom van de componist. Meestal draagt die de exploitatie van zijn rechten over aan een auteursrechtenorganisatie als Buma/Stemra. Voor elke reproductie moet u toestemming vragen via die organisatie.