Muziekuitgavecontract

Wat is een muziekuitgavecontract? 

De afspraken die een auteur met een uitgever maakt over de uitgave van muziekwerken worden meestal vastgelegd in een uitgavecontract, ook wel titelcontract genoemd. Deze naam verwijst naar de werken (titels) waarop het contract van toepassing is. In het contract worden de rechten en de plichten van de uitgever omschreven.

In het titelcontract belooft de uitgever onder andere zich in te zetten voor de exploitatie en promotie voor de genoemde werken. In ruil daarvoor kent de auteur een deel van zijn auteursrechtelijke bevoegdheden toe aan de uitgever, wat onder andere als gevolg heeft dat de uitgever meedeelt in de exploitatieopbrengsten van het werk.