Plagiaat

Ik wil opnamen van originele artiesten op een cd zetten en deze uitgeven, mag dit?

Nee, dit mag niet zomaar. U heeft hiervoor vooraf toestemming nodig van de eigenaren van de opnames. In de meeste gevallen zijn dit de platenmaatschappijen of uitvoerende artiesten. Zonder de vereiste toestemming mag u de cd niet in productie nemen.

Ik wil niet dat iedereen zomaar mijn liedjes gebruikt. Kan ik dat verbieden?

Als u lid bent bij Buma/Stemra nemen wij contractueel als enige de exploitatie van al uw werk over. Hiervoor bent u verplicht al uw werk bij ons aan te melden. Bent u geen lid, dan beslist u zelf over de exploitatie. Dan kunt u gebruik ook verbieden.

Wat is plagiaat en welke stappen kan ik ondernemen als ik plagiaat ontdek?

Iemand die plagiaat pleegt, maakt het werk van een ander na en presenteert het als het zijne. Het is een inbreuk op het auteursrecht. Nabootsing van iemands stijl is ook plagiaat, maar dit is geen inbreuk op het auteursrecht. Als u ontdekt dat iemand plagiaat heeft gepleegd op uw creatie, kunt u zich beroepen op de Auteurswet. Dit houdt in dat u degene die plagiaat pleegt (de zogenaamde plagiaris) hier eerst op aanspreekt. Misschien komt u onderling tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u de zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de plagiaris. U moet zich hierbij laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Voor plagiaatgeschillen kunt u ook terecht bij Buma/Stemra. We hebben hiervoor een permanente commissie ingesteld: de Vaste Commissie Plagiaat (VCP). De commissie bestaat uit muzikale deskundigen en juristen en beoordeelt geschillen tussen muziekauteurs die bij ons member zijn. Het advies van de VCP is niet bindend, maar de rechter neemt het vaak over. Voor de voorwaarden en procedures met betrekking tot plagiaatzaken kunt u contact opnemen met afdeling Service Rechthebbenden.

Kan ik me verzetten tegen publicatie van mijn creatie onder andermans naam?

Ja. Dit wordt ook wel plagiaat genoemd. Als u ontdekt dat iemand plagiaat heeft gepleegd op uw creatie, kunt u zich beroepen op de Auteurswet. Dit houdt in dat u degene die plagiaat pleegt (de zogenaamde plagiaris) hier eerst op aanspreekt. Misschien komt u onderling tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u de zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de plagiaris. U moet zich hierbij laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Voor plagiaatgeschillen kunt u ook terecht bij Buma/Stemra. We hebben hiervoor een permanente commissie ingesteld: de Vaste Commissie Plagiaat (VCP). De commissie bestaat uit muzikale deskundigen en juristen en beoordeelt geschillen tussen muziekauteurs die bij ons member zijn. Het advies van de VCP is niet bindend, maar de rechter neemt het vaak over. Voor de voorwaarden en procedures met betrekking tot plagiaatzaken kunt u contact opnemen met afdeling Service Rechthebbenden. Als u ontdekt dat iemand plagiaat heeft gepleegd op uw creatie, kunt u zich beroepen op de Auteurswet. Dit houdt in dat u degene die plagiaat pleegt (de zogenaamde plagiaris) hier eerst op aanspreekt. Misschien komt u onderling tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u de zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de plagiaris. U moet zich hierbij laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Voor plagiaatgeschillen kunt u ook terecht bij Buma/Stemra. We hebben hiervoor een permanente commissie ingesteld: de Vaste Commissie Plagiaat (VCP). De commissie bestaat uit muzikale deskundigen en juristen en beoordeelt geschillen tussen muziekauteurs die bij ons member zijn. Het advies van de VCP is niet bindend, maar de rechter neemt het vaak over. Voor de voorwaarden en procedures met betrekking tot plagiaatzaken kunt u contact opnemen met afdeling Service Rechthebbenden. Houd ook rekening met de persoonlijkheidsrechten van de auteurs en de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars. Voor naburige rechten kunt u terecht bij Sena. In de Auteurswet staat dat auteursrecht zeventig jaar na de dood van de componist of tekstdichter vervalt. Daarom is veel klassieke muziek vrij van auteursrecht. Wanneer u een cd (of dvd, video enzovoort) in een openbare ruimte wilt afspelen, moet u toestemming vragen. Sinds 1996 is ook toestemming van de auteur nodig voor het verhuren van beeld- en geluidsdragers. Openbare bibliotheken hebben geen toestemming nodig voor verhuur: zij betalen hiervoor een vergoeding aan de Stichting Leenrecht.