Postuum

Ik ben erfgenaam van een muziekauteur. Wat gebeurt er met het auteursrecht als de maker overlijdt?

​Bij het overlijden van de maker van een songtekst of compositie, blijft auteursrecht nog zeventig jaar van kracht. Het recht om het werk te exploiteren (er geld mee te verdienen) komt voor die periode terecht bij de erfgenamen. Als u wilt dat Buma/Stemra de exploitatie van het auteursrecht blijft uitvoeren, kunt u een ervencontract sluiten. Dit contract regelt onder andere dat eventuele vergoedingen voor het gebruik van het werk worden uitgekeerd aan de erfgenamen. Hiervoor moet u een origineel exemplaar van de notariële verklaring van erfrecht sturen naar Buma/Stemra. Deze verklaring moet vermelden welke persoon of personen tot de nalatenschap gerechtigd zijn. Verder is het nodig een akte van overlijden door te geven aan de afdeling Service Rechthebbenden.

Wat gebeurt er met mijn auteursrecht als ik overlijd?

Het auteursrecht op een songtekst of compositie behoort toe aan de maker ervan. Bij overlijden blijft het auteursrecht nog zeventig jaar bestaan. Het recht om het werk te exploiteren (er geld mee te verdienen) komt voor die periode terecht bij de erfgenamen. Als zij willen dat Buma/Stemra de exploitatie van het auteursrecht blijft uitvoeren, moeten zij een ervencontract sluiten. Dit contract regelt onder andere dat eventuele vergoedingen voor het gebruik van het werk worden uitgekeerd aan de erfgenamen.

Wat gebeurt er met de persoonlijkheidsrechten van de maker na zijn overlijden?

De rechten komen terecht bij degene die daarvoor bij testament of codicil is aangewezen door de auteur. Heeft de auteur niemand aangewezen, dan vervallen de persoonlijkheidsrechten. Dit gebeurt in ieder geval zeventig jaar na de eerste januari volgend op het jaar van overlijden van de maker.