Radio en TV

Is het tijdstip van uitzending bepalend voor het bedrag dat ik ontvang?

Nee, wel het bereik van het programma en de tijdsduur (het aantal seconden dat uw werk is uitgezonden) bepalen hoeveel u krijgt uitbetaald.

Mijn muziek is op cd uitgebracht en op de radio geweest. Als ik lid word van Buma/Stemra, krijg ik daar dan nog een vergoeding voor?

Dat hangt ervan af. Het contract geldt met terugwerkende kracht: vanaf 1 januari van het jaar van aansluiting. Wanneer u zich bijvoorbeeld in de loop van dit jaar bij Buma/Stemra aanmeldt, krijgt u een vergoeding over het hele afgelopen jaar.

Hoe weet Buma zo precies wat alle radio- en televisie-omroepen uitzenden gedurende het jaar?

Buma/Stemra heeft hiervoor een technologie ontwikkeld: ‘fingerprinting’. Van elk muziekwerk wordt een vingerafdruk gemaakt die terechtkomt in een databank. Elk muziekwerk dat wordt uitgezonden via kabel, satelliet of ether, gaat langs de vingerafdrukken van de databank. Is er een match, dan worden de uitzendgegevens automatisch geregistreerd.