Referentie repertoire

Wat als Buma/Stemra niet kan achterhalen welke muziek er ergens gebruikt is, maar er wel geld voor het gebruik geïncasseerd wordt?

Vaak weten we precies welke liedjes zijn gebruikt en hoe we het geld dat we hebben geïncasseerd, moeten verdelen. Dat weten we doordat de muziekgebruiker het aan ons doorgeeft of doordat we het geautomatiseerd herkennen op radio/tv of internet.

Om te bepalen hoeveel en welke muziek er wordt gebruikt op de landelijke radio en televisie, gebruikt Buma/Stemra sinds 2005 de audiofingerprint-technologie. Het principe van audio fingerprinting wordt onder andere toegepast bij alle landelijke publieke en commerciële radio- en televisiezenders.

Is het niet duidelijk welke liedjes zijn gebruikt en hoe we het geld dat we hebben geïncasseerd, moeten verdelen? Dan weten we dankzij de soort muziekgebruiker in welke categorie muziek de vergoeding is geïncasseerd. Een restaurant bijvoorbeeld valt in de categorie ‘horeca’. Voor hen is het onbegonnen werk élk gespeeld liedje te registreren. Wij onderzoeken steekproefsgewijs welke liedjes in de horeca worden gedraaid. Daarmee stellen we het referentierepertoire vast. Krijgen wij geld binnen van een restaurant, dan verdelen we dat geld over de liedjes uit het referentierepertoire ‘horeca’ en vervolgens over de rechthebbenden van de muziekwerken die binnen dit referentierepertoire.