Sociaal Fonds Buma

Wat is het Sociaal Fonds Buma? 

Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een lening af, of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt.

Hoeveel geld besteedt Buma/Stemra aan sociale en culturele doeleinden? 

In internationaal verband is afgesproken dat muziekauteursrechtorganisaties tot maximaal 10% van de geïncasseerde vergoedingen mogen bestemmen voor sociale en culturele doeleinden ten behoeve van de eigen leden. Ook Buma maakt van deze mogelijkheid gebruik. Dit wordt onder andere besteed aan het Sociaal Fonds Buma en Buma Cultuur. Bekijk deze pagina voor meer informatie over de sociaal culturele ondersteuning.