Thuiskopieheffing

Wie betaalt de thuiskopievergoeding? En aan wie?

Fabrikanten en importeurs in Nederland van blanco beeld- of geluidsdragers betalen een vergoeding aan Stichting de Thuiskopie. Die verdeelt het geld onder componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Fabrikanten en importeurs mogen de vergoeding doorberekenen aan de consument.

Moet ik betalen als ik naar mijn iPod luister?

Muziekwerken en andere auteursrechtelijk beschermde werken mogen slechts openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden met toestemming van de rechthebbenden. Als u naar muziek op uw iPod luistert, zonder dat het de bedoeling is dat anderen dit kunnen horen, is er geen sprake van openbaarmaking en hoeft u hiervoor geen toestemming te vragen aan de rechthebbenden.