Werk registreren

Ik heb een liedje geschreven. Hoe en waar kan ik dit registreren?

Bij Buma/Stemra kunt u uw creatie niet registreren om te bewijzen dat u de maker bent.
Voor uw creatie geldt automatisch het auteursrecht. Daar hoeft u niets voor te doen. U kunt het registreren om een datum aan uw werk te verbinden. Het is het begin van het bewijs dat u ook daadwerkelijk de maker van het werk bent. Zie ook www.auteursrecht.nl. Door uw werk te laten registreren, kunnen misverstanden over het makerschap van een werk voorkomen worden. U kunt dit bijvoorbeeld doen bij een notaris. Een andere mogelijkheid is het indienen van een I-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int). Een MP3 uploaden is hier ook mogelijk.

Ik ben uitvoerend artiest, maar geen componist. Moet ik me dan ook bij jullie aansluiten?

Nee. U kunt zich wel registreren bij Sena als u meespeelt op een (commerciële) cd of andere geluidsdrager. SENA regelt voor u een vergoeding, bijvoorbeeld als de cd wordt gedraaid op radio en televisie.

Mijn muziek is gebruikt in verschillende landen. Moet ik me nu ook aansluiten bij de auteursrechtorganisaties in die landen?

Nee, dat hoeft niet. Buma/Stemra heeft afspraken met zusterorganisaties in het buitenland. Zij incasseren vergoedingen en betalen die door aan ons. Twee keer per jaar krijgt u in de buitenlandafrekening uw vergoeding uitbetaald. Het is wel verstanding Buma/Stemra vooraf te informeren wanneer u weet dat uw muziek in het buitenland wordt gebruikt. Wij kunnen dan actief contact zoeken met de betreffende organisatie en dan zo snel mogelijk uw vergoedingen uitbetalen. U vindt hiervoor op deze site de benodigde formulieren. Ga naar de portal en kies ‘Formulieren voor leden’.

Kan ik een overzicht krijgen van geregistreerde werken?

Een overzicht van aangemelde muziekstukken kan via de portal worden opgevraagd onder ‘Inzien eigen registraties’.

Hoe leg ik mijn pseudoniem vast?

Als u een pseudoniem wilt vastleggen, kunt u contact opnemen met de afdeling Service Rechthebbenden. Wij controleren of de naam al voorkomt. Dit is belangrijke informatie om vergoedingen voor het gebruik van uw werk uit te keren. Uw pseudoniem blijft bestaan zolang uw auteursrecht van kracht is, dus tot zeventig jaar na uw overlijden.

Kan ik samen met iemand anders een werk registreren?

Muziekauteurs kunnen als gezamenlijk een muziekstuk is geschreven, dit aanmelden (registreren) via de Portal. Een van de auteurs verricht via de Portal de aanmelding van het samen geschreven muziekstuk. De bijhorende bevestigingsbrief moet door alle auteurs worden getekend en van hun relatienummer worden voorzien.