Kwartaaldistributies

Vanaf gebruiksjaar 2020 gaan wij in de categorieën Radio en Televisie en een aantal Podia categorieën vaker uitkeren.

Radio en Televisie

Vanaf gebruiksjaar 2020 gaan wij het muziekgebruik op veel radio- en televisiezenders vaker uitkeren. Je bent tot nu toe van ons gewend dat je in september een uitkering ontvangt over muziekgebruik in het jaar daarvoor. In de nieuwe situatie wordt de tijd tussen gebruik en uitbetaling van jouw muziek verkort. Eén keer per kwartaal gaan wij het op dat moment voor uitkering beschikbare geld uitbetalen.

Wat hebben wij nodig om uit te kunnen keren?
Betalingen worden ieder kwartaal in de laatste maand van het betreffende kwartaal uitgevoerd, dus in maart, juni, september en december. Per gebruiksjaar wordt vooraf een inschatting gemaakt van de secondewaarde van jouw gebruikte muziek. In september wordt dit definitief berekend en eventueel verrekend.

De gehele cyclus van gebruik tot en met uitbetalen neemt ongeveer negen maanden in beslag. Bij voorbeeld: jouw muziek wordt in het eerste kwartaal van een jaar gebruikt, dan wordt het in het vierde kwartaal van datzelfde jaar uitbetaald. Wordt jouw muziek in het tweede kwartaal gebruikt, dan volgt betaling in het eerste kwartaal van het volgende jaar. Betaling van muziekgebruik in het derde kwartaal volgt in het tweede kwartaal van het volgende jaar, en zo verder.

Omdat de auteursgelden sneller én vaker worden uitbetaald, kan het zijn dat het bedrag dat je ontvangt lager is dan waarop je had gerekend. Er verandert door de nieuwe frequentie van uitbetalen uiteraard niets aan de hoogte van je auteursgelden, je krijgt alleen wat vaker een lager bedrag dan in één keer een hoog bedrag.

Wanneer kun je je werken het beste aanmelden?
Het is belangrijk om na het maken van een nieuw werk deze meteen aan te melden en de bijbehorende soundfile te uploaden. Wij kunnen jouw werk dan matchen met gebruik – ook voor andere categorieën dan RTV – en er voor zorgen dat je een vergoeding krijgt. Lukt dat een keer niet, dan kun je de volgende deadlines aan houden:

Aanmelden werken: uiterlijk in de 6de maand na het kwartaal van eerste uitzending
Uploaden soundfiles: uiterlijk in de 3de maand na het kwartaal van eerste uitzending.

Later aanmelden en een soundfile uploaden betekent uiteraard wel dat wij pas later kunnen uitkeren. Pas na aanmelding van een werk kan een na claim ingediend kan worden.

Wanneer kun je een commentaar indienen?
Omdat we overgaan naar een nieuwe systematiek gelden voor het indienen van commentaren voor de gebruiksjaren 2020 en 2021 voorlopig ruime voorwaarden.

De vergoeding voor muziekgebruik in het eerste kwartaal van 2020 wordt in december 2020 voorlopig uitgekeerd. In september 2021 vindt de eindafrekening plaats. Voor het indienen van een commentaar gelden de volgende termijnen.

  • Voor de gebruiksperiode 2020 kan tot 31 december 2023 een commentaar worden ingediend. Voor gebruiksperiode 2021 is dit 31 december 2024
  • Je kunt een commentaar indienen onder de voorwaarde dat je je werk voor 1 juli 2021 hebt aangemeld. Voor gebruiksperiode 2021 is dit 1 juli 2022

Podia

In de categorie Podia zijn wij inmiddels van jaar- naar kwartaaldistributies gegaan. De uitvoering daarvan ligt anders dan bij Radio en Televisie.

Het gaat daarbij om de volgende categorieën:

  • Levende Amusementsmuziek (AL)
  • Amusement Speciaal (AS)
  • Amusement Levend Ernstig (ASE)
  • Overig concertmuziek (CS2)

Wat hebben wij nodig om uit te kunnen keren?
Wij ontvangen een vergoeding voor de licentie die wij hebben afgesloten met de organisator van een evenement. Om aan jou te kunnen uitkeren, moeten wij enerzijds dit geld hebben ontvangen, anderzijds een setlijst hebben om op uit te kunnen betalen. Als wij weten welke werken zijn uitgevoerd, en door wie die werken zijn geschreven, kunnen wij er voor zorgen dat het geld op de goede plek terecht komt. Daarom is het belangrijk dat wij de setlijst ontvangen en dat je je werken uiterlijk in het kwartaal ná het optreden hebt aangemeld. Setlijsten kun je snel en gemakkelijk aanleveren via onze setlijsten app.

Wanneer krijg je voor de uitvoering van jouw werk betaald?
Dat is afhankelijk van het moment waarop wij de vergoeding voor de licentie en de setlijst met gespeelde werken hebben ontvangen. Wij hebben voor de verwerking van de setlijsten en het daaropvolgende distributieproces ongeveer 3 maanden nodig. Als de licenties ook voldaan zijn, dan zit de uitbetaling in de eerstvolgende kwartaaldistributie.

We keren in de derde maand van een kwartaal uit. Dat betekent dat wanneer we alle gegevens volledig hebben én de licentievergoeding hebben ontvangen in januari, februari of maart, je je geld uiterlijk in juni ontvangt. Als we alles volledig hebben in april, mei of juni, volgt betaling uiterlijk in september en zo verder.

Wanneer kun je je werken het beste aanmelden?
Als je een nieuw werk hebt gemaakt, kun je dit het beste meteen aanmelden en een soundfile uploaden of anders uiterlijk in de maand van het eerste optreden.

Wanneer kun je een commentaar indienen?
Omdat we zijn overgegaan naar een nieuwe systematiek gelden voor het indienen van commentaren voor de gebruiksjaren 2020 en 2021 voorlopig nog de huidige voorwaarden. Mocht je na, het tijdig aanmelden van je werken, een derde kwartaal na het insturen van de setlijst de uitbetaling nog niet terugzien in je afrekengegevens dan kunnen wij voor jou de betaling controleren.