Opleiden docenten voor muziekonderwijs benadrukt respect voor muziek

27 mei 2015

“Het is goed dat het besef terug is dat muziekonderwijs cruciaal is in het leven van een kind.” Dit zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur naar aanleiding van de beslissing van Minister Bussemaker om 25 miljoen euro beschikbaar te stellen aan scholen in het basisonderwijs om de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs te vergroten.

Buma Cultuur, onderdeel van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, verzorgt op een groot deel van de middelbare scholen in Nederland het muziekonderwijs met het muziekeducatieprogramma Buma Music Academy. Niet alleen is muziek een belangrijke uitingsvorm; muziek draagt cultuur over en verbindt mensen. Professioneel muziekonderwijs biedt verdieping en verbreding. Muziek is, net als topsport, een sector waarin investeringen aan de basis kunnen leiden tot belangrijke verworvenheden aan de top. Uit vergelijkingen met Scandinavische landen blijkt onder meer dat hoe meer en hoe langer muziekles gegeven wordt, hoe meer mensen kunnen kiezen voor een professionele carrière in de muzieksector.

7 miljoen banen

De creatieve en culturele sector is de derde werkgever in Europa, goed voor zeven miljoen arbeidsplaatsen in Europa, zo blijkt uit het recente EY-rapport Creating Growth, measuring cultural and creative markets in the EU. Met de onlangs vastgestelde ambities van de Europese Commissie om toegang en verspreiding tot culturele content op internet te vergroten is het belangrijk dat ook Nederlandse musici van de toekomst op deze markt een kans hebben.

Buma Music Academy

“Wij constateerden een aantal jaar geleden dat het bedroevend gesteld was met het muziekonderwijs in Nederland”, aldus Helmink. “Daarom startten we in 2012 met de Buma Music Academy dat inmiddels op meer dan 350 middelbare scholen wordt gebruikt. Het doet me daarnaast deugd dat de overheid haar verantwoordelijkheid in deze pakt. Nu is het zaak samen met die overheid er voor te zorgen dat op zo kort mogelijke termijn ieder kind in Nederland weer met muziek in aanraking komt. We zijn op de goede weg.”

Hein van der Ree, directeur Buma Stemra: “Met deze impuls wordt een bijdrage geleverd aan respect voor muziek. De componisten en artiesten van de toekomst zitten nu op de basisschool. Als we deze jongeren nu geen muziekles geven, ontnemen we hen de mogelijkheid hun muzikale potentieel maximaal tot ontplooiing te laten komen.”