Oud-Buma vicevoorzitter en componist Hans Kosterman overleden

18 juni 2015

Vandaag bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van onze oud-Buma vicevoorzitter en Stemra bestuurslid Hans Kosterman (1945).

Hans was sinds 1991 als bestuurslid Stemra en sinds 1997 als vicevoorzitter Buma nauw aan onze organisatie verbonden. Bij het Sociaal Fonds Buma was hij tot 2003 bestuurslid. Van 2006 tot en met 2009 was Kosterman voorzitter van het Buma Cultuur bestuur.

Hans was altijd betrokken en gemotiveerd en heeft zich met veel passie ingezet voor de belangen van onze auteurs en uitgevers. Niet alleen bij Buma/Stemra, maar ook als voorzitter van PALM, het huidige Popauteurs.nl. Hans vervulde daarnaast een voortrekkersrol in het proces van de bestuurlijke vernieuwing bij Buma/Stemra, waarbij hij de eerste voorzitter van de in 2012 opgerichte Ledenraad werd.

Hans maakte deel uit van popgroep Braak, waarmee hij met het album ‘Suite voor een Hypochonder’ nationale belangstelling verwierf. De band viel rond 1984 uit elkaar. Ook heeft Hans een rechtenstudie afgerond en startte hij een advocatenkantoor met studiegenoten. Maar uiteindelijk miste hij de muziek te veel; de componist in Hans is altijd aanwezig gebleven. Hij schreef bijvoorbeeld voor Frans Duijts, werkte met onder meer Han Bennink en opereerde als producer.

In 1990 belandde hij bij Kunstenbond FNV, waar hij als jurist toch weer in de muziek actief kon zijn. Hij hield zich daar bezig met programma’s als Idols en The Voice of Holland en kwam daar onder meer op voor de rechten van uitvoerende kunstenaars en auteurs. Vanwege zijn grote verdiensten op dit gebied ontving hij in 2014 de Gouden Notekraker. Als eerbetoon is deze prijs sindsdien zelfs naar hem vernoemd.

Nooit zullen wij vergeten hoe Hans als juryvoorzitter op het podium stond om de Popprijs op Noorderslag uit te reiken, terwijl hij lachend de traditionele bierdouche onderging.
De gevolgen van zijn inzet en inspanningen voor met name auteurs en musici zullen nog vele jaren merkbaar blijven. We zijn hem voor zijn inzet en betrokkenheid dan ook zeer veel dank verschuldigd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn naaste familie, dierbaren en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, directie en ledenraad van Buma/Stemra, Buma Cultuur