Over Buma/Stemra

Bij Buma/Stemra zijn bijna 24.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

Onderstaand filmpje legt in vogelvlucht uit wat Buma/Stemra precies doet. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Verschil Buma en Stemra
Buma is een vereniging die licenties verstrekt en vergoedingen incasseert voor ‘het openbaar maken van muziek’. Denk hierbij aan het draaien van muziek op radio, tv of in openbare gelegenheden zoals cafés of poppodia. Stemra is een stichting met de focus op het zogeheten mechanische recht, ofwel vastlegging en vermenigvuldiging van muziekwerken. Zo betalen muziekgebruikers een vergoeding voor de vastlegging van muziekwerken op geluidsdragers (cd’s, dvd’s), die uiteindelijk ten goede komt aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

 

Voorlichting
Buma/Stemra geeft voorlichting aan publiek, overheid en bedrijfsleven over het belang van auteursrecht en promotie van Nederlandse muziek. Met andere auteursrechtorganisaties hebben we hiervoor de Stichting Auteursrechtbelangen (kortweg Starbel) opgericht. Voor voorlichting aan het publiek en in het onderwijs heeft Starbel een aparte organisatie in het leven geroepen: Stichting Auteursrecht Manifestaties (STAM).

 

Piraterij
Het auteursrecht werkt alleen als mensen die de auteurswet overtreden, worden opgespoord en vervolgd. Om die reden werd in april 1998 Stichting BREIN opgericht. Stichting Brein formaliseert de samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden die al tientallen jaren bestaat op het gebied van piraterijbestrijding voor audio, film, video en interactieve software. Stichting BREIN bestrijdt intellectueel eigendomsfraude namens de auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs. De stichting speurt naar on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de FIOD-ECD. Daarnaast verzorgt BREIN voorlichting aan pers, politiek en publiek.