Geldstromen

Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs en -uitgevers. Voor deze rechthebbenden incasseren wij geld bij muziekgebruikers. Dit zijn mensen of organisaties die muziek vastleggen of afspelen. Voor dat gebruik betalen zij ons een vergoeding. Vaak weten we precies welke liedjes zijn gebruikt en hoe we het geld dat we hebben geïncasseerd, moeten verdelen. Dat weten we doordat de muziekgebruiker het aan ons doorgeeft of doordat we het geautomatiseerd herkennen op radio/tv of internet.

Is het niet duidelijk welke liedjes zijn gebruikt en hoe we het geld dat we hebben geïncasseerd, moeten verdelen? Dan weten we dankzij de soort muziekgebruiker in welke categorie muziek de vergoeding is geïncasseerd. Een restaurant bijvoorbeeld valt in de categorie ‘horeca’. Voor hen is het onbegonnen werk élk gespeeld liedje te registreren. Het tarief voor horeca is een bedrag bedrag per m2. Wij onderzoeken vervolgens steekproefsgewijs welke liedjes in de horeca worden gedraaid. Daarmee stellen we het referentierepertoire vast. Krijgen wij geld binnen van een restaurant, dan verdelen we dat geld over de liedjes uit het referentierepertoire ‘horeca’ en vervolgens over de rechthebbenden van de muziekwerken die binnen dit referentierepertoire.

Online

Wat online gebruik wel anders maakt – en impact heeft op de manier van uitkeren en de hoogte van de vergoedingen – is de mogelijkheid tot het grootschalig on demand aanbieden van muziek. Dat betekent enorm veel verschillende liedjes die door een grote diversiteit aan eindgebruikers beluisterd of vastgelegd kunnen worden. Via traditionele media (radio of tv) bereikt een liedje in één keer duizenden luisteraars. Dan hoeven we dus maar één keer het gebruik te verwerken voor, bijvoorbeeld, 800.000 luisteraars. Bij on demand kanalen moeten we al die 800.000 luisteraars feitelijk één voor één verwerken. Met als gevolg dat het proces om te kunnen uitkeren kostbaar is.

Kosten

Het grote aanbod van muziek via online kanalen betekent enorm veel verschillende liedjes die door een grote diversiteit aan gebruikers gedownload kunnen worden. Met als gevolg dat er veel meer verschillende liedjes worden geluisterd dan bij de radio en het proces om te kunnen uitkeren daarom relatief kostbaarder is.

Vanaf welk bedrag is het verantwoord om geld aan een rechthebbende uit te keren? Die afweging maken wij geregeld. Wij werken immers met collectief geld van onze leden, waarbij de uitkering minimaal hoger moet zijn dan de administratieve kosten. Voor ons is dit overigens een belangrijke reden om te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen waarmee we het proces kunnen verbeteren en die drempel verlagen.

Beleggen

Doordat Buma/Stemra eerder licenseert en incasseert voor muziekgebruik dan kan worden uitgekeerd, is er continue een bepaalde hoeveelheid geld dat wacht op uitkering aan rechthebbenden. Om de netto kosten van de organisatie voor haar rechthebbenden zo laag mogelijk te houden, heeft Buma/Stemra in het verleden besloten om dit geld optimaal en binnen vastgestelde risiconormen te beleggen. Daarbij komen de financiële opbrengsten ten gunste van de organisatie, waardoor uiteindelijk de kosten voor rechthebbenden worden verlaagd.

De beleggingen van Buma/Stemra vinden plaats in aandelen en obligaties. Er wordt zoveel mogelijk belegd in standaard samengestelde pakketten bestaande uit afzonderlijke, beursgenoteerde fondsen. Op dit moment wordt ruim € 200 miljoen belegd. Ons beleggingsbeleid is prudent, wat mede inhoudt dat de risico’s van de beleggingen zo laag mogelijk worden gehouden. Er wordt door ons zoveel mogelijk verspreid belegd in verschillende fondsen.

Inkomsten en uitgaven

Met onderstaande wijzer kunt u zien hoeveel Buma/Stemra heeft geïncasseerd en uitbetaald in alle categorieën.