Manager Distributie

Organisatie

In de toekomst zal meer exploitatie online gaan plaatsvinden hetgeen, in combinatie met de implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer, nieuwe uitdagingen met zich mee zal brengen op het gebied van het licenseren van het Buma/Stemra repertoire, in samenwerking met anderen, over de landsgrenzen heen. Op het gebied van dataverwerking en samenwerkingen met betrekking tot de exploitatie van rechten liggen grote uitdagingen. Waar het auteursrecht en de uitoefening daarvan binnen en buiten Nederland onder druk staat, is het de taak van Buma/Stemra voor haar rechthebbenden op te komen en de meerwaarde van hun werken en de exploitatie daarvan te laten zien. Een vierkoppige directie is eindverantwoordelijk voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Het managementteam (MT) van zes rapporteert aan de directie.

Vanwege het vertrek van een van onze MT-leden zijn wij op zoek naar een:

Manager Distributie

 

De afdeling Distributie is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige distributie van gelden naar rechthebbenden, inclusief zusterorganisaties, alsmede het verwerken van binnenkomende gelden en gebruiksgegevens van zusterorganisaties. Daarnaast is het voornemen om de kennisintensieve, dataverwerkende units (back-office) onder de eindverantwoordelijkheid van de manager distributie te brengen.

Binnen deze leidinggevende functie zijn de belangrijkste activiteiten:

  • Leiding geven aan de afdelingen Distributie en Operations, alsmede procesketens, coördinatie c.q. deelname aan afdelingsoverstijgende projecten, waarbij een bijdrage aan het bereiken van het projectresultaat wordt gevraagd alsmede toezien op een goede implementatie c.q. borging van het overeengekomen resultaat.
  • Bewerkstelligen van een tijdige distributie met een minimum aan fouten, zorgdragen voor de juiste verdeling van voor distributie vrijgegeven gelden;
  • Analyseren van ontwikkelingen in taakstelling, werkwijzen, procedures en richtlijnen en evalueert in dat licht bestaande processen, ijkt directie- en bestuursbesluiten, ontwikkelt Buma/Stemra-brede verbeteringsvoorstellen, presenteert deze aan de verantwoordelijken en ziet toe op implementatie van de genomen besluiten;
  • Adviseren van de directie ten aanzien van internationale samenwerking op het gebied van distributie.

Wij zijn op zoek naar een analytisch sterke people manager met ruime ervaring en de capaciteit om snel goed inzicht te krijgen in operationele complexe processen, en deze kan doorgronden én verbeteren. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de wereld van het Buma/Stemra en ben je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in de markt. Klant-, kwaliteits- en veranderingsgerichtheid zijn belangrijke competenties. Verder voldoe je aan de volgende criteria:

  • WO+ werk- en denkniveau,
  • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring in een (proces)managementfunctie, waarvan minimaal 5 jaar in een leidinggevende functie.
  • Uitstekende beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift.
  • Algemene kennis van het auteursrecht.

Enthousiast?

Ben jij die overtuigende operations management professional en wil je ons team komen versterken? Stuur dan je cv met begeleidende brief naar sollicitatie@bumastemra.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kitty ter Horst, Manager Personeel & Organisatie: (023) 799 75 65 of Nicoline Mastenbroek: (023) 799 7592.