Vaste Commissie Plagiaat

Aangeslotenen kunnen bij Buma/Stemra ook terecht voor plagiaatgeschillen. Daarvoor is de Vaste Commissie Plagiaat (VCP) ingesteld. De VCP is een onafhankelijke commissie die bestaat uit muzikale deskundigen en juristen. De regeling is toegankelijk voor rechtstreeks aangeslotenen van Buma/Stemra, waaronder de muziekuitgevers, die menen dat hun muziekwerk in een ander werk is gebruikt zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Het advies van de VCP heeft de status van een niet-bindend advies aan partijen, tenzij anders is afgesproken. Als partijen zich niet kunnen vinden in de uitspraak van de VCP, kunnen zij altijd nog naar de rechter. Buma/Stemra houdt zich bij de verdeling van auteursgelden aan de uitspraak van de VCP tot een rechter anders heeft beslist.

Om al te lichtvaardig klagen te voorkomen en om de kosten van de procedure enigszins te compenseren, vraagt de VCP een waarborgsom van de klager. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld, ontvangt hij de betaalde waarborgsom terug en kan de VCP de beklaagde veroordelen tot betaling, aan Buma/Stemra, van de kosten van de behandeling van de klacht. Als de klacht ongegrond wordt bevonden, kan de klager veroordeeld worden tot betaling van de kosten of de waarborgsom verbeurd worden verklaard.

Samenstelling Vaste Commissie Plagiaat
1.  J.H. Spoor (voorzitter)
2.  P.B. Hugenholtz (plaatsvervangend voorzitter)
3.  B. van der Linden
4.  J. F. Haanstra
5.  B. Zimmerman
6.  M.B. de Goeij

Data VCP zittingen in 2015
21 januari
15 april
1 juli
4 november

Brochure Vaste Commissie Plagiaat

Uitspraken VCP
Uitspraak VCP zaak 148
Uitspraak VCP zaak 149
Uitspraak VCP zaak 150
Uitspraak VCP zaak 151
Uitspraak VCP zaak 152
Uitspraak VCP zaak 153
Uitspraak VCP zaak 154
Uitspraak VCP zaak 155
Uitspraak VCP zaak 156
Uitspraak VCP zaak 158
Uitspraak VCP zaak 159
Uitspraak VCP zaak 160
Uitspraak VCP zaak 162
Uitspraak VCP zaak 164