test collapse-o-matic

9 mei 2019

Buma/Stemra representeert twee instanties: Vereniging Buma en Stichting Stemra. De instanties hebben elk hun eigen statuten, reglementen en bestuur. Ook hebben ze gescheiden taken: Vereniging Buma behartigt de belangen van rechthebbenden op het gebied van muziekauteursrecht. Stichting Stemra behartigt hun belangen als het gaat om het mechanische reproductierecht. Buma/Stemra heeft één en dezelfde directie en uit efficiencyoverwegingen vergaderen de besturen van de Stichting en de Vereniging op hetzelfde moment.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van Buma/Stemra. De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergaderging.

 

Algemene LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van Buma/Stemra. De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergaderging.

 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van Buma/Stemra. De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergaderging.